Üç yıl vize kuralı

Hollanda’da Türk vatandaşı olmanın en önemli ayrıcalıklarından birisi üç yıl kuralıdır. Kısaca anlatmak gerekirse eğer Hollanda’da en az üç sene çalışırsanız, beş senelik vize alma hakkınız oluyor. Bu vizeyle birlikte Kennismigrant statüsünden çıkıyorsunuz, %30 avantajından yararlanamayabilirsiniz. Ancak iş pazarında serbest olarak çalışma hakkı elde ediyorsunuz. Yani istediğiniz herhangi bir işte çalışmaya devam edebilirsiniz. Oturma izninde şöyle bir yazı yazmış oluyor:

‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist. Een beroep op algemene middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht.’

3 yıl vize kuralı Türkiye ile AB arasında imzalanan Ankara Anlaşması’na dayanmaktadır (Besluit 1/80 van de Associatieraad-EEG-Turkije). Doğal olarak Türk vatandaşlarına özgü bir yasal haktır.

Aşağıda örnek teşkil edebilecek bir karar mektubunun vizenin yasal dayanağını gösteren bölümleri yer almaktadır. 

De beoordeling van uw aanvraag:

Een verblijfsrecht op grond van het Besluit 1/80 verkrijgt u op het moment dat u op grond van een onomstreden verblijfsrecht gedurende tenminste een jaar ononderbroken  bij dezelfde werkgever arbeid in loondienst verricht en deze werkgever nog werk voor u heeft. 

In uw geval heb ik vastgesteld dat u:

  • Met ingang van 9 oktober 2009 in het bezit bent gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking verblijf als kennismigrant op grond waarvan u arbeid in loondienst mocht verrichten.
  • Met ingang van 1 oktober 2009 in dienst bent getreden bij de Universiteit Twente waar u een contract bepaalde tijd to 1 december 2013 had.

U hebt op 1 oktober 2010 een jaar ononderbroken legale arbeid verricht bij dezelfde werkgever op basis van een onomstreden verblijfsrecht en bent daarna bij dezelfde werkgever blijven werken. Dit betekent dat u sinds 1 oktober 2010 een verblijfsrecht ontleent aan artikel 6, lid 1, eerste streepje, van Besluit 1/80.

U hebt uw werkzaamheden bij dezelfde werkgever daarna voortgezet tot 1 december 2013.

Gezien het vorenstaande hebt u op 1 oktober 2012 drie jaar lang legale arbeid op grond van een niet omstreden verblijfsrecht verricht bij dezelfde werkgever.

Dit betekent dat u sinds 1 oktober 2012 een verblijfsrecht ontleent aan artikel 6, lid 1, derde streepje, van Besluit 1/80